La porta es tanca. Ja hi som. La membrana que separava el doctor Carrera de l’impacte emotiu més potent d’una vida plena d’impactes emotius s’acaba d’esqueixar.

Preguem per ell i per totes les naus de la mar.

– Sandro Veronesi