Els nascuts a dintre de les muralles no ho entenen, això. Com podria ser d’una altra manera? Per a ells, les muralles són la seva protecció, per als altres, l’obstacle fonamental.

– THEODOR KALLIFATIDES, Mares i fills