CITA #4

Veiem la literatura i l’art com a ornaments o com si descrivissin la nostra vida, quan en realitat el que fan és crear-la.

– THEODOR KALLIFATIDES, Mares i fills