M’havia espolsat la terra de sota els peus, però no havia oblidat. Enyorava Grècia i el grec cada cop més. […] Quan ja m’havien abandonat totes les altres tristors, la tristor per la meva llengua persistia i creixia.

THEODOR KALLIFATIDES, Una altra vida, encara