Les promeses i els desitjos fan de mal controlar. Es compleixen i s’atorguen, les més agosarades, els més inesperats.

JAUME FERRER, Unsex me!